КРОК - Клуб працівників спеціальної освіти КРОК - Клуб працівників спеціальної освіти
КРОК - Клуб працівників спеціальної освіти

Головна
Новини
Організації
Сайти для педагогів
Бібліотека
Досвід
Книгарня
Батькам
Творчість
Учасники проекту
Карта сайту

Нормативні акти > Закони, накази, концепції
Закони, накази, концепції  Положення  Навчальні плани, програми  Міжнародні акти  Росія  

Закони, накази, концепції

Матеріали з сайту "Законодавство України" http://zakon4.rada.gov.ua/laws

 • Закон України "Про освіту"  переглянути
 • Закон України "Про загальну середню освіту" переглянути 
 • Закон України "Про дошкільну освіту" переглянути
 • Закон України "Про вищу освіту" переглянути
 • Національна доктрина розвитку освіти (затв. 17.04.02) переглянути 
 • Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами (затв. 23.06.99) переглянути
 • Постанова Верховної Ради України "Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки" (від 10.10.2006) переглянути
 • Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"переглянути
 • Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" переглянути
 • Закон України "Про соціальні послуги" переглянути
 • Закон України "Про охорону дитинства" переглянути
 • Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" переглянути

Нові надходження (2015 р.)

 • Наказ Міністерства № 44 від 23.01.2015 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» переглянути
 • Наказ Міністерства № 134 від 12.02.2015 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» переглянути
 • Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» переглянути
 • Лист Міністерства від 20.05.2015 № 1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» переглянути
 • Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році» переглянути
 • Лист МОН України від 13.08.2015 №1/9-387 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» переглянути
 • Лист МОН України № 1/9-397 від 18.08.2015 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році» (Перелік навчальних  програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році) переглянути
 • Наказ МОН України від 20.08.2015 № 887 «Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2015 році» переглянути
 • Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (затв. 06.02.2015) переглянути

Нові надходження (2014 р.)

 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)" (28.01.2014) переглянути
 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про видання підручників і навчальних посібників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами у 2014 році" (12.06.2014) переглянути
 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 504 від 22.04.2014 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-335 від 25.06.2014 "Про навчальні плани та програми  спеціальних загальноосвітніх   навчальних закладів  на 2014/2015 навчальний рік" переглянути
 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 750 від 24.06.2014 "Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України" переглянути

Нові надходження (2013 р.)

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям" (21.11.2013). Містить Положення про лікарсько-консультативну комісію, Порядок встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям переглянути
 • Рішення Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи" (01.03.2013) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання" (02.01.2013) переглянути
 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів" (14.06.2013) переглянути
 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року" (23.07.2013) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами" (08.08.2013) переглянути

Нові надходження (2012 р.)

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів" (05.04.2012) переглянути
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем" (20.06.2012) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах" (02.04.2012) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Щодо утримання учнів (вихованців) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах" (18.04.2012) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про запровадження навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" (18.06.2012) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання" (26.07.2012) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням" (28.09.2012) переглянути

Нові надходження (2011 р.)

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (29.07.2011) "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах" переглянути

Нові надходження (2010 р.)

 • Концепція розвитку інклюзивної освіти (затв. Наказом МОН України № 912 від 01.10.2010) переглянути
 • Наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження примірного переліку документів, які входять до номенклатури справ притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок)" (№ 100 від 26.01.2010) переглянути
 • Наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах" (№ 1480 від 27.05.2010) переглянути
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо порядку комплектування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (№ 1/9-285 від 27.04.2010) переглянути 

Нові надходження (2009 р.)

 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки" (№ 855 від 11.09.2009) переглянути 
 • "Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах". Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-515 від 04.08.2009 переглянути
 • Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах" (№2669 від 29.07.2009) переглянути
 • "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах". Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-455 від 03.07.2009  переглянути
 • Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу" (№3385 від 25.09.2009) переглянути

Нові надходження (2008 р.)

 • Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання" (№ 4580 від 18.11.08) переглянути
 • Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (набирає чинності з 1 січня 2009 року) переглянути
 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" (№755 від 20.08.08) переглянути
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей" (№345 від 01.07.2008) переглянути
 • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України" (№537 від 17.06.08) переглянути

Нові надходження (2007 р.)

 • Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1242 від 17.10.2007) переглянути 
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування" (№ 1228 від 17.10.2007) переглянути 
 • Форма індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, що видається медико-соціальними експертними комісіями (затв. Наказом МОЗ № 623 від 08.10.2007) переглянути
 • Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Стратегії діяльності Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо забезпечення прав дітей на виховання та розвиток у сімейному оточенні" (№ 3493 від 01.10.2007) переглянути
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року" (від 12.05.2007) переглянути
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для впровадження інвестиційних технологій у виробництво технічних засобів реабілітації інвалідів" (вiд 01.03.2007) переглянути 
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації" (вiд 01.03.2007) переглянути 
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Питання розвитку виробництва технічних засобів реабілітації" (вiд 01.03.2007) переглянути 
 • Наказ Мінсім'ямолодьспорту України, МОН України, МОЗ України "Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання" (від 02.02.2007) переглянути
  Copyright © 2006-2024
  Автор: Полещук Сабина
  Создание сайта: WebPro