КРОК - Клуб працівників спеціальної освіти КРОК - Клуб працівників спеціальної освіти
КРОК - Клуб працівників спеціальної освіти

Главная
Новости
Организации
Сайты для педагогов
Библиотека
Обмен опытом
Книжный магазин
Родителям
Творчество
Участники проекта
Карта сайта

Нормативные акты > Законы, приказы, концепции
Законы, приказы, концепции  Положения  Учебные планы, программы  Международные акты  Россия  

Законы, приказы, концепции

Материалы с сайта "Законодательство Украины" http://zakon4.rada.gov.ua/laws

 • Закон Украины "Про освіту"  посмотреть
 • Закон Украины "Про загальну середню освіту" посмотреть 
 • Закон Украины "Про дошкільну освіту" посмотреть
 • Закон Украины "Про вищу освіту" посмотреть
 • Национальная доктрина развития образования (утв. 17.04.02) посмотреть 
 • Концепция государственного стандарта специального образования детей з особыми потребностями (утв. 23.06.99) посмотреть
 • Постановление Верховной Рады Украины "Об информации Кабинета Министров Украины о выполнении национальной программы профессиональной реабилитации и занятости лиц с ограниченными физическими возможностями на 2001-2005 годы" (от 10.10.2006) посмотреть
 • Закон Украины "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (редакція від 01.01.2007) посмотреть
 • Закон Украины "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (редакция от 18.03.2006) посмотреть
 • Закон Украины "Про соціальні послуги" (редакция от 01.01.2004) посмотреть
 • Закон Украины "Про охорону дитинства" посмотреть
 • Закон Украины "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" посмотреть

Новые поступления (2014 г.)

 • Приказ Министерства образования и науки Украины "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)" (28.01.2014) посмотреть
 • Приказ Министерства образования и науки Украины "Про видання підручників і навчальних посібників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами у 2014 році" (12.06.2014) посмотреть
 • Приказ Министерства образования и науки Украины № 504 від 22.04.2014 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки Украины №1/9-335 від 25.06.2014 "Про навчальні плани та програми  спеціальних загальноосвітніх   навчальних закладів  на 2014/2015 навчальний рік" посмотреть
 • Приказ Министерства образования и науки Украины № 750 от 24.06.2014 "Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України" посмотреть

Новые поступления (2013 г.)

 • Постановление Кабинета Министров Украины "Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям" (21.11.2013). Содержит Положение о врачебно-консультативной комиссии, Порядок установления врачебно-консультативными комиссиями инвалидности детям посмотреть
 • Решение Коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи" (01.03.2013) посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання" (02.01.2013) посмотреть
 • Приказ Министерства образования и науки Украины "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів" (14.06.2013) посмотреть
 • Приказ Министерства образования и науки Украины  "Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року" (23.07.2013) посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами" (08.08.2013) посмотреть

Новые поступления (2012 г.)

 • Постановление Кабинета Министров Украины "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів" (05.04.2012) посмотреть
 • Постановление Кабинета Министров Украины "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем" (20.06.2012) посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах" (02.04.2012) посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Щодо утримання учнів (вихованців) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах" (18.04.2012) посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Про запровадження навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" (18.06.2012) переглянути
 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання" (26.07.2012) посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины "Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням" (28.09.2012) посмотреть

Новые поступления (2011 г.)

 • Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины (29.07.2011) "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах" посмотреть

Новые поступления (2010 г.)

 • Концепция развития инклюзивного образования (утв. Приказом МОН Украины № 912 от 01.10.2010) посмотреть
 • Приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта "Об утверждении Примерного перечня документов, входящих в номенклатуру дел приютов для детей служб по делам детей, центров социально-психологической реабилитации детей и социально-реабилитационных центров (детских городков)" (№ 100 от 26.01.2010) посмотреть
 • Приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта "Об утверждении Порядка осуществления центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи социального инспектирования семей, детей и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах" (№ 1480 от 27.05.2010) посмотреть
 • Письмо Министерства образования и науки Украины "О порядке комплектования интернатных учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" (№ 1/9-285 от 27.04.2010) посмотреть

Новые поступления (2009 г.)

 • Приказ Министерства образования и науки Украины "Об утверждении Плана действий по внедрению инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях на 2009-2012 годы" (№ 855 от 11.09.2009) посмотреть
 • "Организационно-методические основы осуществления комплексной реабилитации учеников (воспитанников) в специальных общеобразовательных учебных заведениях". Инструктивно-методическое письмо МОН Украины № 1/9-515 от 04.08.2009 посмотреть
 • Приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта "О Порядке ведения службами по делам детей учета детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах" (№2669 от 29.07.2009) посмотреть
 • "Планирование работы в дошкольных учебных заведениях". Письмо Министерства образования и науки Украины № 1/9-455 от 03.07.2009  посмотреть
 • Приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта "Об утверждении Порядка взаимодействия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и служб по делам детей в процессе установления опеки, попечительства, создания и обеспечения деятельности приемных семей и детских домов семейного типа" (№3385 от 25.09.2009) посмотреть

Новые поступления (2008 г.)

 • Приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта "О единой электронной системе учета детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и лиц, желающих взять их на воспитание" (№ 4580 от 18.11.08) посмотреть
 • Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" (вступает в силу с 1 января 2009 года) посмотреть
 • Приказ Министерства образования и науки Украины "Об утверждении критериев оценивания учебных достижений учеников начальной школы" (№755 от 20.08.08) посмотреть
 • Приказ Министерства охраны здоровья Украины "О мерах по обеспечению защиты прав  и законных интересов детей" (№ 345 от 01.07.2008) посмотреть
 • Приказ Министерства образования и науки Украины "Об утверждении Порядка присвоения учебной литературе, средствам обучения и учебному оборудованию грифов и свидетельств Министерства образования и науки Украины" (№537 от 17.06.08) посмотреть

Новые поступления (2007 г.)

 • Государственная целевая социальная программа реформирования системы учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (утв. постановлением Кабинета Министров Украины № 1242 от 17.10.2007) посмотреть 
 • Постановление Кабинета Министров Украины "Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування" (№ 1228 от 17.10.2007) посмотреть 
 • Форма индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида, которая выдается медико-социальными экспертными комиссиями (утв. Приказом МОЗ № 623 от 08.10.2007) посмотреть
 • Приказ Минсемьямолодежьспорта "Про затвердження Стратегії діяльності Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо забезпечення прав дітей на виховання та розвиток у сімейному оточенні" (№ 3493 от 01.10.2007) посмотреть
 • Постановление Кабинета Министров Украины "Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року" (от 12.05.2007) посмотреть
 • Постановление Кабинета Министров Украины "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для впровадження інвестиційних технологій у виробництво технічних засобів реабілітації інвалідів" (от 01.03.2007) посмотреть 
 • Постановление Кабинета Министров Украины "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації" (от 01.03.2007) посмотреть 
 • Постановление Кабинета Министров Украины "Питання розвитку виробництва технічних засобів реабілітації" (от 01.03.2007) посмотреть 
 • Приказ Минсемьямолодежьспорта Украины, МОН Украины, МОЗ Украины "Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання" (от 02.02.2007) посмотреть
  Copyright © 2006-2024
  Автор: Полещук Сабина
  Создание сайта: WebPro