програма з фізичного виховання

(І.В.Байбуза, Л.Т.Нікішина)

 

Пояснювальна записка

 

Фізичне виховання дітей є важливою ланкою, невід’ємною частиною всієї системи навчально - виховної роботи.

До основних, життєво необхідних рухів відносяться ходьба, біг, стрибки, лазіння, метання, рівновага та інші. Ці рухи являються основою для фізичного розвитку дитини, вони сприяють розширенню функціональних властивостей серцево-судинної, дихальної систем, удосконаленню діяльності центральної нервової системи, зміцненню опорно-рухового апарату та тим самим загальному покращенню здоров’я та працездатності організму.

Впродовж навчального року вчителем фізичної культури ставляться задачі: удосконалення вміння дітей ходити та бігати; ходити рівномірним широким шагом з вільними рухами рук; бігати легко, ритмічно; дотримуватися при ходьбі та бігу вказаного темпу, вміти швидко змінювати його; вчити техніки виконання різноманітних видів стрибків; розвивати точність руху при метанні; при навчанні лазіння розвивати ритмічність та координованість; навчити дітей правильному шикуванню та багато інших; за допомогою вправ корегувати осанку та інші порушення опорно-рухового апарату.

Вчитель фізичної реабілітації обов’язково визначає як збережені, так і порушені рухові можливості, з’ясовує ступінь порушення, потім підбирає відповідні вправи з метою їхньої корекції.

На заняттях спираємось на основні педагогічні принципи навчання:  від простого до важкого; від відомого до невідомого; від поодинокого до загального; принцип індивідуального підбору вправ; взаємозв’язку вивченого та того, що вивчається.

На заняттях велика увага відводиться руховим іграм, які мають велике значення у терапії хворих та слабких дітей. Навантаження у іграх відповідає руховому режиму дитини, одночасно виховується увага, спритність, точність, швидкість реакції, координація важких рухів.

Фізичне виховання передбачає систему занять фізичними вправами у формі фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, двох-трьох уроків фізичної культури на тиждень, позагрупової фізкультурно-масової роботи. Велика увага приділяється індивідуальним заняттям з дитиною, хворою церебральним паралічем.

У результаті постійних занять діти виявляють цікавість до фізичних вправ, прагнуть поліпшувати рухові уміння; вчаться аналізувати свої дії; стежать за збереження правильної постави; проробляють вправи що сприяють зміцненню кістково-м’язового апарату, вчаться чітко дотримуватися засвоєним правилам у грі. Виховуються такі якості, як організованість та самостійність, дружні взаємини.

Метою фізичного виховання розумово відсталих дітей є створення за допомогою корекційних вправ та спеціальних рухових режимів передумови для успішної побутової, трудової та соціальної адаптації до реальних умов життя, їхньої інтеграції в суспільстві.

 

 

 

Програмний матеріал з фізичної культури для дітей молодших груп

 

Стройові вправи

-         Шикування  в колону по одному , в одну шеренгу.

-         Виконання команд:   „Шикуйсь!”, „Розійдись!”, „Встати!”, „Сісти!”, „Пішли!”,    „Побігли!”, „Зупинились!”.

-         Перешикування із шеренги в коло.

-         Повороти за орієнтирами.

 

Ходьба

-         Імітаційна ходьба – як мишка, лисичка, ведмедик, котик та ін.

-         Ходьба звичайним кроком ( стежити за поставою і правильною координацією рухів) на місці, по колу в колоні, парами взявшись за руки.

-         Ходьба із різним положенням рук.

-         Ходьба на пальцях , п’ятах , зовнішній і внутрішній стороні стопи, приставним кроком , високо піднімаючи коліно, в повному присіді і т.д.

-         Ходьба з переступанням через предмети заввишки.

-         Ходьба із зупинками, повертаючись до орієнтирів, переміщення  „ змійкою „ ( між предметами на підлозі ) .

-         Ходьба в чергуванні з бігом.

 

Біг

 -   Біг по колу, по прямій. У різних напрямках.

-         Повільний біг зі збереженням правильної постави.

-         Різновиди бігу: на пальцях , п’ятах, з високим підніманням колін, широкими кроками, приставними кроками т.д.

-         До ганяння предметів, що котяться, про бігання між орієнтирами. Біг з оббіганням предметів, розставлених на однієї лінії.

-         Біг у чергуванні з ходьбою. Перехід від швидкого темпу до повільного.

 

Стрибки

-         Імітаційні стрибкові вправи.

-         Підстрибування на обох ногах на місці, з просуванням уперед, назад , вліво, вправо.

-         Перестрибування з ноги на ногу на місці і в русі, приставним кроком.

-         Підстрибування вгору, на місці , із захватом, ударом по підвішених предметах.

-         Стрибки з виконанням спортивного інвентарю ( палиці, обручі, тощо ).

-         Стрибки у довжину з місця з відштовхуванням обома ногами. 

 

Метання

-         Катання м’яча , від інструктора до дитини і назад з різного вихідного положення ; між предметами.

-         Кидання і ловля волейбольних м’ячиків з піском  (маса 200 г )  правою та лівою руками у вертикальну та горизонтальну ціль.

-         Метання кілець з надіванням на стійку , жердину.

-         Метання тенісних м’ячів з місця в даль

 

Загально розвиваючі і корегуючи вправи

-         Вихідні положення : основна стійка, стійка ноги нарізно.

-         Положення рук: уперед, униз, в сторони, вгору, за голову, на голову, на пояс, за спину, на коліна.

-         Рухи голови: повороти голови вліво, вправо, нахили голови вправо, вліво, вперед, назад.

-         Рухи рук: уперед, в сторони, в гору, піднімання й опускання плечей, рухи плечей уперед і назад, колові рухи в променево-зап’ястному суглобі, розведення і зведення пальців.

-         Рухи ніг: виставлення прямої ноги на носок у перед, у сторону, назад, піднімання зігнутої ноги уперед, у сторону, піднімання на пальцях, присідання, стрибки на місці на обох ногах.

-         Рухи тулуба:  повороти тулуба вліво, вправо, нахили тулуба вліво, вправо, вперед, назад; повороти тулуба вліво, вправо з положення сидячи на підлозі, нахили тулуба вперед, назад. Вправи з вихідного положення лежачи на спіні руки вздовж тулуба: піднімання голови з одночасним згинанням стоп; поперемінне піднімання ніг; рухи велосипедиста.

 

Вправи на розвиток просторової орієнтації і точності рухів

-         Ходьба до різних орієнтирів.

-         Прийняття вихідних положень за словесною інструкцією.

 

Спеціальні вправи для зміцнення опорно – рухового апарату

-         Вправи для розвитку м’язів кистей рук і плечового поясу.

-         Вправи для розвитку м’язів спини і живота, зміцнення тулуба.

-         Вправи на зміцнення м’язів гомілково-ступневих суглобів та ступні.

-         Вправи для розвитку м’язів ніг.

-         Вправи для профілактики плоскостопості.  

 

Вправи з предметами

-         З гімнастичними палицями. Виконання вправ з різних вихідних положень.

-         З обручами. Виконання вправ з різних вихідних положень.

-         З м’ячами. Виконання вправ з різних вихідних положень. Перекочування м’яча сидячи, стоячи. Перекладання м’яча з одного місця в друге за орієнтирами. Перекладання м’яча з однієї руки в другу, кидання в гору, ударити в підлогу, в стіну, ловля двома руками. Передача м’яча з рук у руки: в шерензі, в колі, в колоні, над головою.

 

Лазіння

-         Повзання по маті, гімнастичній лаві на животі, спині, підтягуючись руками, відштовхуючись ногами.

-         Повзання по підлозі, лаві, колоді, в упорі стоячи, на колінах і спираючись кистями рук.

-         Лазіння по гімнастичній драбині різноманітними способами.

-          Повзання та лазіння через  перешкоди.

 

Рівновага

-         Ходьба по накресленому коридору завширшки 20 см.

-         Ходьба по канату, дошці, покладених на підлогу.

-         Ходьба по гімнастичній лаві з різним положенням рук.

-         Стійка на одній нозі, друга зігнута вперед, рука на поясі.

 

Дихальні вправи.

-         Дихальні вправи під час ходьби, бігу, виконання вправ.

-         Дихальна гімнастика.

 

Рухливі ігри

-         Ігри для розвитку уваги.

-         Ігри з елементами загально – розвиваючих вправ.

-         Ігри з елементами бігу, стрибків.

-         Ігри з елементами кидання, ловлі, метання.

-         Ігри з примовками.

-         Естафети.

 

 

 

Програмний матеріал з фізичної культури для дітей середньої групи

 

Стройові вправи

-         Шикування в колону по одному, в одну шеренгу.

-         Виконання команд: „Шикуйсь!”, „Розійдись!”, „Ставай!”, „Рівняйсь!”, „Струнко!”, „Кроком руш!”.

-         Виконання команд: „Перешикування із шеренги в коло.

-         Повороти за орієнтирами.

-         Ходьба парами з дотриманням рівняння.

 

Ходьба

-         Ходьба звичайним кроком в строю (стежити за поставою і  правильною координацією рухів) на місці, по колу в колоні, парами взявшись за руки, поняття про ходьбу в ногу.

-         Тренування ходьби з різним положенням рук.

-         Ходьба на пальцях, на п’ятах, на зовнішній і внутрішній стороні стопи, приставними кроками, високо піднімаючи коліна, в повному присіді і т.д.

-         Ходьба в повільному і швидкому темпі, ходьба в чергуванні з бігом.

-         Ходьба з переступанням через предмети заввишки.

-         Ходьба із зупинками, повертаючись до орієнтирів, переміщення „змійкою” (між предметами на підлозі).

-         Ходьба зі зміною напряму за орієнтирами і командами інструктора. Удосконалення навичок ходьби з зупинками за слуховим і зоровим сигналом.

 

Біг

-         Біг по колу, по прямій, у різних напрямах.

-         Повільний біг зі збереженням правильної постави.

-         Різновиди бігу: на пальцях, на п’ятах, з високим підніманням колін, широкими кроками, приставними кроками і т.д.

-         До ганяння предметів, що котяться, про бігання між орієнтирами. Біг з оббіганням предметів, розставлених на одній лінії.

-         Біг у чергуванні з ходьбою. Перехід від швидкого темпу до повільного.

-         Біг з подоланням найпростіших перешкод.

-         Біг на відстань 20-30 м.

 

Стрибки

-         Підстрибування на обох ногах на місці, з просуванням у перед, назад, вліво, вправо. Стрибки на місці на обох ногах з рухами рук.

-         Стрибки на місці на обох ногах з поворотами на 90”.

-         Перестрибування з ноги на ногу на місці і в русі, приставним кроком.

-         Стрибки на одній нозі на місці з просуванням у перед, у сторони.

-         Підстрибування вгору, на місці, із захватом, ударом по підвішених предметах.

-         Стрибки з використанням спортивного інвентарю (палиці, обручі, тощо).

-         Стрибки у довжину з місця з відштовхуванням обома ногами. Стрибок у довжину з кроку.

-         Стрибки з висоти 30-40 см. з м’яким приземленням.

-         Стрибок у висоту з кроку.

 

Метання

-         Кидання і ловля волейбольних м’ячів: кидки м’яча обома руками знизу, від грудей, із-за голови, знизу з відскоком від підлоги і ловля його двома руками, кидки м’яча в гору, об землю і ловля його обома руками  з різних вихідних положень (стоячи, сидячи).

-         Кидки м’ячів, мішечків з піском (маса 200г.) правою та лівою руками у вертикальну та горизонтальну ціль.

-         Метання малого м’яча на відстань.

-         Метання кілець з надіванням на стійку, жердину.

-         Метання тенісних м’ячів з місця на дальність.

 

Загально розвиваючі і коригуючи вправи

        Основні положення і рухи голови, рук, ніг, тулуба.

-         Вихідні положення: основна стійка, стійка ноги нарізно.

-         Положення рук: униз, уперед, в сторони, вгору, за голову, на голову, на пояс, за спину. Послідовні рухи руками в різних напрямках за показом інструктора.

-         Рухи голови: повороти голови вліво, вправо, нахили голови вправо, вліво, вперед, назад.

-         Рухи рук: уперед, в сторони, вгору, піднімання й опускання плечей, рухи плечей уперед і назад, колові рухи в променево-зап’ястному суглобі, розведення і зведення пальців. Згинання і розгинання рук із положень уперед, у сторони.

-         Рухи ніг: виставлення прямої ноги на носок уперед, у сторону, назад, піднімання зігнутої ноги уперед, у сторону, піднімання на пальцях, присідання, стрибки на місці на обох ногах. Махи ногами вперед, назад, вліво, вправо. Присідання на двох ногах (на всій ступні та на пальцях).

-         Рухи тулуба: повороти тулуба вліво, вправо, нахили тулуба вліво, вправо, вперед, назад, повороти тулуба вліво, вправо, з положення – сидячи на підлозі, нахили тулуба вперед, вліво. Вправи з вихідного положення лежачи на спіні, руки вздовж тулуба: піднімання голови з одночасним згинанням стоп; почергове піднімання ніг (до різних кутів); рухи велосипедиста. Нахили та повороти тулуба в поєднанні з рухами рук і в положеннях руки на потилицю вгору, в сторони.

 

Вправи на розвиток просторової орієнтації і точності рухів

-         Рух у колоні зі зміною напрямку за орієнтиром.

-         Повороти до орієнтирів без зорового контролю.

-         Підкидання м’яча вгору до визначеного орієнтира.

-         Виконання вихідних положень за словесною інструкцією.

 

Спеціальні вправи для зміцнення опорно-рухового апарату

-         Вправи для розвитку м’язів кистей рук і плечового поясу.

-         Вправи для розвитку м’язів спини і живота, зміцнення тулуба.

-         Вправи на зміцнення м’язів гомілково-ступневих суглобів і ступні.

-         Вправи для розвитку м’язів ніг.

-         Вправи для профілактики плоскостопості.

-         Вправи на розслаблення м’язів.

 

Вправи з предметами

-         З гімнастичними палицями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Тримання гімнастичної палиці різними способами під час ходьби.

-         З обручем. Виконання вправ з різних вихідних положень.

-         З м’ячами. Виконання вправ з різних вихідних положень. Перекочування м’яча сидячи, стоячи. Перекладання м’яча з одного місця в друге за орієнтирами. Перекладання м’яча з однієї руки в другу, кидання вгору, удари в підлогу, в стінку, ловля двома руками. Передача м’яча з рук у руки: в шерензі, в колі, в колоні, над головою. Кидок м’ячем в стіну і ловля його обома руками.

-         З прапорцями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Виконання загально розвиваючих вправ з прапорцями на місці і в русі.

 

Акробатичні вправи

-         Перекати в бік.

-         Перекат назад, з упору присівши.

-         Перекат вперед, із упору присівши, в положення сидячи в групуванні.

-         Вправи для розвитку гнучкості.

 

Лазіння і перелізання

-         Повзання по мату, гімнастичній лаві на животі, спині, підтягуючись руками, відштовхуючись ногами.

-         Повзання по підлозі, лаві, колоді, в упорі стоячи на колінах і спираючись кистями рук.

-         Лазіння по похилій гімнастичній лаві з переходом на гімнастичну стінку.

-         Лазіння по гімнастичній стінці, драбинці, різнойменним та однойменним способами.

-          Лазіння та повзання через перешкоди.

 

Рівновага

-         Ходьба по накресленому коридорі завширшки 20 см.

-         Ходьба по канату, дошці, покладеннях на підлогу.

-         Ходьба по гімнастичній лаві з різним положенням рук, з предметом, з переступанням через предмети. Стійка на одній нозі.

-         Ходьба по нахиленій лаві.

-         Стійка на одній нозі, друга зігнута вперед, рука на поясі.

 

Дихальні вправи

-         Дихальні вправи під час ходьби, бігу, виконання вправ.

-         Узгодженість дихання з різними рухами.

-         Зміна глибини і темпу дихання під час виконання загально розвиваючих вправ.

-         Дихальна гімнастика.

 

Рухливі ігри

-         Ігри, направленні на корекцію опорно-рухового апарату

-         Ігри для розвитку уваги.

-         Ігри з елементами загально розвиваючих вправ.

-         Ігри з елементами бігу, стрибків.

-         Ігри з елементами кидання, ловлі, метання.

-         Ігри з примовками.

-         Естафети.

 

 

 

Програмний матеріал з фізичної культури для дітей старшої групи

 

Стройові вправи

-         Шикування в шеренгу, колону за інструкцією.

-         Виконання команд: „Ставай!”, „Рівняйсь!”, „Струнко!”, „Вільно”, „Кроком руш!”. Рахування по порядку, на перший – другий. Перешикування із шеренги в коло.

-         Повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.

-         Повороти за орієнтирами.

-         Ходьба парами з дотриманням рівняння.

 

Ходьба

-         Ходьба звичайним кроком в строю у повільному, середньому і швидкому темпі  (стежити за поставою і правильною координацією рухів) на місці, по колу в колоні, парами взявшись за руки, поняття про ходьбу в ногу.

-         Тренування ходьби з різним положенням рук.

-         Ходьба на пальцях, на п’ятах, на зовнішній і внутрішній стороні стопи, приставними кроками, високо піднімаючи коліна, в повному присіді і т.д.

-         Ходьба в повільному і швидкому темпі, ходьба в чергуванні з бігом.

-         Ходьба з переступанням через перешкоди.

-         Ходьба із зупинками, повертаючись до орієнтирів, переміщення „змійкою” (між предметами на підлозі).

-         Ходьба зі зміною напряму за орієнтирами і командами інструктора. Удосконалення навичок ходьби з зупинками за слуховим і зоровим сигналом.

-         Ходьба шеренгою з відкритими і закритими очима.

 

Біг

-         Біг по колу, по прямій, у різних напрямах.

-         Повільний біг зі збереженням правильної постави.

-         Біг у чергуванні з ходьбою. Перехід від швидкого темпу до повільного.

-         Біг з подоланням найпростіших перешкод.

-         Біг на відстань 20-30 м.

-         Повільний біг до 2 хв.

-         Високий старт. Біг на швидкість (відстань до 30м.)

-         Біг із прискоренням.

 

Стрибки

-         Різновиди стрибкових вправ на місці. Стрибки на місці на обох ногах з рухами рук.

-         Стрибки на місці на обох ногах з поворотами на 90”.

-         Перестрибування з ноги на ногу на місці і в русі, приставним кроком.

-         Стрибки на одній нозі на місці з просуванням у перед, у сторони.

-         Підстрибування вгору, на місці, із захватом, ударом по підвішених предметах.

-         Стрибки з використанням спортивного інвентарю (палиці, обручі, тощо).

-         Стрибки у довжину з місця з відштовхуванням обома ногами. Стрибок у довжину з кроку. Стрибки у довжину з поштовхом однієї ноги з двох-трьох кроків з приземленням на обидві ноги.

-         Стрибки з висоти 30-40 см. з м’яким приземленням.

-         Стрибок у висоту з кроку.

-         Стрибки в глибину з висоти 40-50 см. з поштовхом обох ніг.

-         Стрибки з обертанням скакалки вперед.

 

Метання

-         Кидання і ловля волейбольних м’ячів: кидки м’яча обома руками знизу, від грудей, із-за голови, знизу з відскоком від підлоги і ловля його двома руками, кидки м’яча в гору, об землю і ловля його обома руками  з різних вихідних положень (стоячи, сидячи).

-         Ловля, передача м’яча різним способом в русі.

-         Ведіння м’яча по прямій, по колу, змійкою.

-         Кидки м’ячів, мішечків з піском (маса 200г.) правою та лівою руками у вертикальну та горизонтальну ціль.

-         Метання малого м’яча на відстань.

-         Метання кілець з надіванням на стійку, жердину.

-         Метання тенісних м’ячів з місця на дальність.

 

Загально розвиваючі і коригуючи вправи

        Основні положення і рухи голови, рук, ніг, тулуба.

-         Вихідні положення: основна стійка, стійка ноги нарізно.

-         Положення рук: униз, уперед, в сторони, вгору, за голову, на голову, на пояс, за спину. Послідовні рухи руками в різних напрямках за показом інструктора.

-         Рухи голови: повороти голови вліво, вправо, нахили голови вправо, вліво, вперед, назад.

-         Поєднання нахилів, поворотів голови із згинанням і розгинанням рук.

-         Рухи рук: уперед, в сторони, вгору, піднімання й опускання плечей, рухи плечей уперед і назад, колові рухи в променево-зап’ястному суглобі, розведення і зведення пальців. Згинання і розгинання рук із положень уперед, у сторони.

-         Рухи ніг: виставлення прямої ноги на носок уперед, у сторону, назад, піднімання зігнутої ноги уперед, у сторону, піднімання на пальцях, присідання, стрибки на місці на обох ногах. Махи ногами вперед, назад, вліво, вправо. Присідання на двох ногах (на всій ступні та на пальцях). Почергове піднімання ніг з положення сидячи в положення сіду кутом.

-         Рухи тулуба: повороти тулуба вліво, вправо, нахили тулуба вліво, вправо, вперед, назад, повороти тулуба вліво, вправо, з положення – сидячи на підлозі, нахили тулуба вперед, вліво. Вправи з вихідного положення лежачи на спіні, руки вздовж тулуба: піднімання голови з одночасним згинанням стоп; почергове піднімання ніг (до різних кутів); рухи велосипедиста. Нахили та повороти тулуба в поєднанні з рухами рук і в положеннях руки на потилицю вгору, в сторони. Лежачи на животі,  піднімання й опускання однойменних і різнойменних рук і ніг.

-         Виконання на пам’ять комбінацій рухів з 4-5 загально розвиваючих вправ.

 

Вправи на розвиток просторової орієнтації і точності рухів

-         Ходьба до різних орієнтирів.

-         Повороти праворуч, ліворуч без зорового контролю.

-         Ходьба за накресленими на підлозі орієнтирами.

-         Прийняття вихідних положень рук із закритими очима за інструкцією.

-         Дозування сили удару м’ячем у підлогу з такою умовою, щоб він відскочив на задану висоту: до колін, до пояса, до плеча.

-         Ходіння на місці під рахунок інструктора (від 15 до 10 с.).

 

Спеціальні вправи для зміцнення опорно – рухового апарату

-         Вправи для розвитку м’язів кистей рук і плечового поясу.

-         Вправи для розвитку м’язів спини і живота, зміцнення тулуба.

-         Вправи на зміцнення м’язів гомілково-ступневих суглобів і ступні.

-         Вправи для розвитку м’язів ніг.

-         Вправи для профілактики плоскостопості.

-         Вправи на розслаблення м’язів.

 

Вправи з предметами

-         З гімнастичними палицями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Тримання гімнастичної палиці різними способами під час ходьби. Перехвати гімнастичної палиці.

-         З обручем. Виконання вправ з різних вихідних положень. Прокачування і ловля обруча, біг за обручем. Прорізання в обруч. Обертання обруча.

-         З м’ячами. Виконання вправ з різних вихідних положень. Перекочування м’яча сидячи, стоячи. Перекладання м’яча з одного місця в друге за орієнтирами. Перекладання м’яча з однієї руки в другу, кидання вгору, удари в підлогу, в стінку, ловля двома руками. Кидок м’яча в гору і ловля його під час ходьби. Передача м’яча з рук у руки: в шерензі, в колі, в колоні, над головою. Кидок м’ячем в стіну і ловля його обома руками. Удари м’ячем у підлогу перед собою. Ведення м’яча на місці.

-         З набивними м’ячами. Піднімання м’яча вперед, вгору, за голову. Перекочування м’яча в парах. Загально розвиваючи вправи з різних вихідних положень.

-         З прапорцями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Виконання загально розвиваючих вправ з прапорцями на місці і в русі. Рухи руками з прапорцями під час ходьби. Найпростіші комбінації вивчених рухів на зразок комплексів ранкової зарядки.

 

Акробатичні вправи

-         Перекати в бік.

-         Перекат назад, з упору присівши.

-         Перекат вперед, із упору присівши, в положення сидячи в групуванні.

-         Стійка на лопатках.

-         Міст із положення лежачи на спині (з допомогою).

-         Вправи для розвитку гнучкості.

 

Лазіння і перелізання

-         Повзання по маті, гімнастичній лаві на животі, спині, підтягуючись руками, відштовхуючись ногами.

-         Повзання по підлозі, лаві, колоді, в упорі стоячи на колінах і спираючись кистями рук.

-         Лазіння по похилій гімнастичній лаві вгору і вниз з опорою на коліна і, тримаючись руками за край лави, з переходом на гімнастичну стінку.

-         Лазіння по гімнастичній стінці, драбинці, різнойменним та однойменним способами.

-          Підлазання, перелізання під перешкоди.

-         Вис на канаті з допомогою рук і ніг.

 

Рівновага

-         Ходьба по накресленому коридорі завширшки 20 см.

-         Ходьба по канату, дошці, покладеннях на підлогу.

-         Ходьба по гімнастичній лаві з різним положенням рук, з предметом, з переступанням через предмети. Стійка на одній нозі.

-         Ходьба по гімнастичній лаві з діставанням предмета з підлоги присівши і з нахилом. Ходьба спиною вперед.

-         Ходьба по нахиленій лаві.

-         Стійка на одній нозі, друга зігнута вперед, рука на поясі.

 

Дихальні вправи

-         Дихальні вправи під час ходьби, бігу, виконання вправ.

-         Узгодженість дихання з різними рухами.

-         Ритмічне дихання під час ходьби, бігу, підстрибування.

-         Зміна глибини і темпу дихання під час виконання загально розвиваючих вправ.

-         Дихальна гімнастика.

 

Рухливі ігри

      -   Корекційні ігри.

-         Ігри для розвитку уваги.

-         Ігри з елементами загально розвиваючих вправ.

-         Ігри з елементами бігу, стрибків.

-         Ігри з елементами кидання, ловлі, метання.

-         Ігри з примовками.

-         Естафети.