Орієнтовна програма раннього корекційно-компенсаторного навчання (сенсомоторний розвиток)

(Л.Т.Нікішина, Л.А.Федоткіна, Л.М.Вадрус, Н.В.Трошко)

 

 

Орієнтовна програма раннього компенсаторного навчання дітей з особливими потребами спрямована на стимуляцію перцептивної активності кожної дитини, тобто кожну дитину варто навчити розглядати, обмацувати, досліджувати предмети; сформувати початкову здатність слухати дорослого і виконувати елементарні інструкції.

Формування сенсорних еталонів, емоційний контакт із дорослими, розвиток уваги, наслідування, засвоєння дій за зразком, розвиток ручної моторики і т.д. дадуть можливість дитині нагромадити зорові, слухові, рухові, дотикові образи і закріпити їх у слові.

Сенсомоторний розвиток дитини з обмеженими можливостями відбувається нерівномірно зі значними відставаннями від норми, тому програма розрахована на створення таких умов навчально-виховної, ігрової діяльності, у яких кожна дитина одержує можливість придбати власний дієвий і чуттєвий досвід через практичні дії з дорослими, з навколишніми предметами, що буде сприяти формуванню психічних новоутворень, стимулює сенситивний розвиток дитини; формує початкові прийоми накладання, співвіднесення, порівняння методом проб.

Метою раннього корекційно-компенсаторного навчання дітей з обмеженими можливостями є навчання їх способам рішення незнайомих задач; поступове рішення й ускладнення ігрових задач; забезпечення тривалої роботи над виконанням тих самих програмних задач на різному дидактичному матеріалі; супровід дій педагога елементарною словесною інструкцією.

 

1 квартал

 

 1. Формування навичок взаємодії з дорослими.
 2. Розвиток уваги.
 3. Виконання дій по наслідуванню.
 4. Розвиток хапання.
 5. Практичне виділення форми (по показу).
 6. Практичне виділення величини (поняття більше – менше).
 7. Розрізнення кольору, поняття „ такий”, „не такий”.
 8. Гра зі збірно-розбірними іграшками (одномісна мотрійка, яйце).
 9. Знайомство с просторовими відносинами (на, під).
 10. Вибір предметів на дотик.

 

 

2 квартал

 

 1. Розвиток навичок взаємодії з дорослими.
 2. Формування зорової уваги.
 3. Формування навичок виконання найпростіших дій за зразком, що супроводжуються інструкцією-штампом.
 4. Розвиток рухів пальців, кистей рук.
 5. Співвіднесення предметів за величиною.
 6. Співвіднесення форми прорізу і вкладки.
 7. Здійснення вибору кольору за зразком, використання прийомів накладання (червоний колір). Формування передумов показу (називання) основних кольорів.
 8. Гра зі збірними іграшками (двомісна мотрійка).
 9. Просторове розташування предметів за наслідуванням дорослому (накладання на контур).
 10. Розвиток передумов тактильно - рухового сприйняття (холодно – тепло – гаряче).

 

3-4 квартал

 

 1. Закріплення навичок взаємодії з дорослими.
 2. Формування зорово – слухової уваги.
 3. Виконання найпростіших дій за зразком.
 4. Розвиток дії, направленої на співвіднесення.
 5. Орієнтація на форму предмета в практичній діяльності; вибір форми по показу (квадрат, коло).
 6. Зорове розрізнення предметів контрастних величин (більше – менше).
 7. Знайомство з назвами основних кольорів. Співвіднесення кольорів методом проб, прийомами накладання; угруповання предметів по кольору (червоний – зелений).
 8. Гра зі збірно-розбірними іграшками (тримісна мотрійка). Порушення цілісності предмета (відсутність 1 деталі, частини).
 9. Розташування предметів на площині столу, співвіднесення з контуром. Орієнтування в приміщенні групи, кабінету.
 10. Розвиток тактильно - рухового сприйняття (гра з водою, сипучим матеріалом).