Програма з ознайомлення з навколишнім середовищем

і розвитку мовлення

(Л.Т.Нікішина, Л.А.Федоткіна, О.В.Юдіна, Н.В.Трошко, Л.М.Вадрус)

 

Пояснювальна записка

 

Ознайомлення з оточуючим

Діти з особливими потребами мають обмежені уявлення про оточуюче середовище та предмети, про їх функціональне призначення, що потім негативно впливає на формування елементарних знань про явища живої і неживої природи, про громадське життя. Тому до програми внесено розділ "Ознайомлення з навколишнім середовищем".

Засвоєння програмного матеріалу залежить від правильного вибору методів навчання з урахуванням психофізичних можливостей дітей з особливими потребами. Потрібно пам'ятати, що діти цієї категорії пасивні, неемоційні, вони не виявляють бажання активно діяти з предметами чи іграшками. Дорослим необхідно постійно створювати емоційно-позитивне відношення дітей до запропонованої діяльності.

На заняттях з ознайомлення з навколишнім середовищем рекомендується використовувати наступні методи роботи: спостереження, практичні дії дітей з предметами, ситуативна, рольова гра, розглядання малюнків, екскурсії, бесіди про побачене і почуте, читання віршів, коротких розповідей, казок.

Ознайомлення з навколишнім містить у собі:

1.      Ознайомлення з предметним світом.

2.      Ознайомлення з природою (живою та неживою).

3.      Елементарні соціальні знання (діяльність людей, родинні відносини; місто і село, професії людей та ін.)

Зміст занять з ознайомлення з навколишнім є основою для занять з розвитку мовлення, тому відповідні теми для занять збігаються. На заняттях з ознайомлення з навколишнім педагоги користуються розгорнутим фразовим мовленням. При цьому в мовленні дорослих повинні зустрічатися різні види висловлювань: спонукання (подивіться..., послухайте...,) питання (які? який? що робить?), повідомлення (сьогодні ми будемо спостерігати за комахами), заперечення (сьогодні ми будемо розглядати яблуко, а не апельсин).

Разом з тим, слова можна вживати в різному логічному зв'язку (пелюстки квітів, букет із квітів, розповідь про квіти).

Виходячи з цього, можна визначити навчальні, корекційно-розвивальні, пізнавальні й виховні цілі навчання.

Навчальні цілі:

Формувати й розвивати у вихованців уміння слухати і розуміти рідну мову, говорити, дотримуючись правил; формувати елементарну систему знань про навколишній світ.

Пізнавальні цілі:

Ознайомити дітей з близьким оточенням, побутовими предметами, сформувати передумови сприйняття оточуючого середовища та первинні уявлення про явища живої та неживої природи.

Корекційно-розвиваючі цілі:

Навчати бачити елементарні зв’язки між предметами і явищами, розвивати пам'ять, увагу, мислення, спостережливість дітей та їх мовлення. Вчити виділяти предмет чи явище від загального, спостерігати, порівнювати, співвідносити, робити висновки, відповідати на питання: Навіщо? Чому? Після чого? Перед чим? Що спочатку, що потім? Що допомагає? Що заважає? У чому користь? У чому шкода? Чим схожі? Чим відрізняються? Що загального?

Виховні цілі:

Формувати у дітей морально-етичні навички поведінки, почуття любові до родини, Батьківщини, природи, поваги до українських звичаїв, традицій. Формувати емоційно-позитивне відношення дітей до запропонованої діяльності.

Розвиток мовлення

Формування мовлення у дітей з особливими потребами відбувається в тісному зв'язку з діяльністю дітей під час розширення їхніх уявлень про навколишній світ та в процесі спілкування. Однак у цих дітей спостерігається значна затримка розвитку звукової сторони мовлення, грубо порушене граматичне оформлення мовлення.

Розвиток мовлення - одна з найважливіших задач виховання і навчання дітей у Центрі і ведеться в двох напрямках:

1)        у процесі виконання режиму дня, під час прогулянок, ігор, праці, свят, розваг, при ознайомленні з навколишнім, на заняттях з різних видів діяльності створюються природні умови для мовного розвитку дитини.

2) на спеціальних заняттях з розвитку мовлення відбувається узагальнення, поглиблення та розширення практично засвоєного дітьми матеріалу, що має потребу в уточненнях різного плану (знання слова і фрази, фонетичного і граматичного оформлення).

При роботі над формуванням мовлення дітей у побутовій діяльності необхідно проговорювати з дітьми усе, що приваблює їхню увагу, викликає інтерес.

Кожне планове заняття має не тільки специфічну для даного виду діяльності задачу, але і мовну. При цьому мовна задача повинна бути другорядною. Мовний матеріал тут засвоюється мимоволі.

На спеціальних заняттях з розвитку мовлення відбувається систематизація й актуалізація практично накопиченого дітьми матеріалу, який розподіляється по темам.

Більшість дітей з особливими потребами крім загального недорозвинення мовлення, обумовленого олігофренією, мають ще і локальні мовні порушення: дислалії, дизартрії, алалії та ін., усунення яких вимагає спеціальної логопедичної роботи, тому з розвитку мовлення в Центрі проводяться як фронтальні заняття (вихователем у групі), так і індивідуальні (дефектологом чи логопедом).

Матеріал занять дозується за рівнем психофізичних можливостей дітей. При цьому потрібно враховувати, що для засвоєння матеріалу дітям з обмеженими можливостями потрібна велика кількість повторень, закріплень з використанням наочно-дидактичного, ігрового матеріалу.

Мова дорослих - це зразок для наслідування. Тому мова педагогів, технічного персоналу повинна бути емоційно насиченою, нормальної гучності, неквапливою, виразною.

Навчальні цілі:

Учити дітей уважно слухати дорослого, виконувати доручення, відповідати на питання, розповідати про свої дії. Збагачувати і активізовувати словниковий запас. Формувати вміння правильної вимови. Розвивати граматичні уміння. Розвивати зв'язне монологічне та діалогічне мовлення.

Корекційно – розвиваючі цілі:

Розвиток розумових здібностей вихованців, умінь порівнювати мовні факти, аналізувати їх, виділяти істотні ознаки. Розвивати всі сенсорні аналізатори, дрібну моторику, координацію рухів, просторово-часову координацію.

Пізнавальні цілі:

Розширювати уявлення дітей про рідну мову, ознайомлювати з українською та дитячою літературою, фольклором, звичаями та традиціями українського народу.

Виховні цілі:

Формувати у дітей морально-етичні навички поведінки, почуття любові до родини, Батьківщини, природи, поваги до українських звичаїв, традицій. Формувати емоційно-позитивне відношення дітей до запропонованої діяльності.

 

 

 

 

Програмний зміст

 

І цикл

 

Діти з особливими потребами молодшого віку мають дуже обмежений запас уявлень про навколишній світ. Вони не можуть встановлювати послідовність подій. Дуже бідний життєвий досвід дітей з особливими потребами не виходить за межі домашнього мікро середовища. У зв'язку з цим формування досвіду дитини починається у формі орієнтування в навколишньому середовищі – близькому та дальньому, з сенсорно-моторного розвитку.

Ознайомлення з навколишнім відбувається шляхом збагачення дітей уявленнями і враженнями про реальну дійсність, повідомленням їм корисних і різноманітних знань про навколишній світ, а також корекції неправильно засвоєних фактів.

Основним засобом розвитку є спілкування з дорослими. На основі розширення уявлень про навколишній світ розширюється пасивний і активний словник дитини з особливими потребами.

До початку дошкільного віку дітей з особливими потребами не сформовані передумови мовного розвитку, предметна діяльність, недостатньо проявляються емоції, не сформований фонематичний слух, погано розвинений артикуляційний апарат.

Тому, ознайомлюючи дітей з навколишнім, педагог - дефектолог, логопед вчить дітей правильно називати предмети, приділяє увагу розвитку основної функції мови - функції спілкування. Кожне заняття починається з логомоторної розминки і просторово-часової координації.

 

Орієнтовний перелік тем

1 квартал:

1.      Осінь. (Погодні і природні зміни. Праця людей восени).

2.      Фрукти і овочі (Колір, форма, величина, смак, запах).

3.      Одяг. (Колір, форма, величина. Ознайомлення з різновидами одягу. Види застібок).

4.      Взуття.(Колір, величина. Ознайомлення з різновидами взуття. Види застібок).

5.      Тварини. (Ознайомлення із зовнішніми ознаками та повадками. Спостереження за кішкою та собакою)

ІІ квартал:

1.      Зима. (Погодні і природні зміни. Зимові розваги)

2.      Зимові свята. (День Св. Миколая, Новий рік, Різдво).

3.      Іграшки.(Колір, форма, величина. Музичні іграшки – барабан, бубон, брязкальце, дзвіночки. Складені іграшки)

4.      Уявлення про себе та родину.(Частини тіла та обличчя. Впізнавання себе та близьких родичів на фото. Називання свого імені та імен близьких родичів).

5.      Робочі інструменти.(Молоток, швабра, совок, віник, лопата, ножиці. Правила безпеки при користуванні).

6.      Меблі.(Форма, колір, величина, вага. Ознайомлення з різновидами меблів та їх призначенням).

ПІ квартал:

1.      Весна.(Природні та погодні зміни. Мамине свято)

2.      Рослини. (Квіти. Дерева)

3.      Птахи.(Ознайомлення з ознаками. Спостереження за поведінкою птахів в живому куточку та в природі).

4.      Транспорт.(Машина, автобус, тролейбус, літак, човен. Поведінка в транспорті).

5.      Посуд.(Колір, форма, величина. Ознайомлення з предметами посуду та їх функціональним призначенням)

6.      Продукти харчування.(Смак, запах, колір, величина, форма. Ознайомлення з різновидами).

IV квартал:

1.      Літо. (Погодні зміни. Літній відпочинок. Правила безпеки на відпочинку).

2.      Комахи (Метелик. Жук)

3.      Гриби. (Колір, величина. Будова.)

 

Тематичні художні твори повинні відповідати віковим та психофізіологічним особливостям дітей. Вибір творів, що відповідають темі, здійснює педагог.

 

 

ІІ цикл

 

Задачі:

-        продовжувати розширювати коло уявлень дітей про предмети і явища живої і неживої природи;

-        продовжувати знайомити зі змінами у природі в різні пори року;

-        продовжувати розширювати сферу орієнтування дітей поза Центром (парк, вулиці, ріка, озеро);

-        формувати первинні уявлення про форми поводження людей і їхні моральні якості (добрий, злий, ласкавий, сердитий, гарний, поганий);

-        спостерігати за явищами громадського життя (свята).

-        визначати частини доби (день - ніч);

-        продовжувати формувати узагальнені поняття

-        (меблі, посуд, одяг, взуття, овочі, тварини, птахи та ін.);

-        вчити правильно користуватися предметами, знати їхнє функціональне призначення;

-        виділяти предмет із групи різнорідних предметів за зразком, за вербальною інструкцією;

-        розрізняти подібні предмети за їхнім призначенням (одяг літній і зимовий і т.д.);

-        прищеплювати навички самообслуговування, особистої гігієни;

-        знати своє ім'я і прізвище, імена і прізвища товаришів по групі, імена, по-батькові педагогів, обслуговуючого персоналу, батьків;

-        знати частини тіла й обличчя людини і їх призначення;

-        продовжувати роботу з розвитку мовлення, формувати уміння свідомо сприймати мову дорослого, правильно відповідати на питання;

-        розвивати фонематичний слух, відтворювати на слух голосні і приголосні звуки.

 

Орієнтовний перелік тем

I  квартал:

1.      Осінь.(Погодні та природні зміни. Праця людей восени. Збір урожаю)

2.      Фрукти. Овочі.(Зовнішній вигляд, смак, запах. Сад, город.)

3.      Одяг. (Різновиди. Співвіднесення предметів одягу з назвою та картинкою. Жіночій та чоловічий одяг. Різні види застібок).

4.      Взуття. (Різновиди. Співвіднесення предметів з назвою та картинкою. Функціональне призначення. Види застібок).

5.      Тварини.(Зовнішні ознаки. Середовище мешкання: дома, в лісі. Повадки тварин)

II  квартал:

1.      Зима. (Погодні та природні зміни. Зимові розваги)

2.      Зимові свята.(День Св. Миколая, Новий рік, Різдво)

3.      Іграшки. (Ознаки. Функціональне призначення. Співвіднесення предметів з назвою та зображенням. Створення простого ігрового сюжету).

4.      Уявлення про себе та родину.(Частини тіла та обличчя. Називання свого віку, імені та прізвища, імен близьких родичів. Створення сюжету „Доньки – матері”).

5.      Професії та робочі інструменти.(Ознайомлення з професіями батьків та співробітників центру. Ознайомлення з правилами користування робочих інструментів: молоток, викрутка, лопата, віник, швабра, ножиці, голка, ніж. Техніка безпеки).

6.      Меблі (Види. Функціональне призначення. Співвіднесення із словом та зображенням. Догляд за меблями)

III  квартал:

1.    Весна.(Погодні та природні зміни. Весняні свята: 8 Березня, Великдень)

2.    Рослини. (Квіти. Дерева. Кімнатні рослини. Догляд за рослинами).

3.    Птахи. (Ознаки, середовище мешкання. Різновиди: горобець, папуга, ворона, качка, гуска, курка).

4.    Транспорт.(Ознаки. Називання різновидів)

5.    Посуд.(Називання предметів, їх ознак. Догляд за посудом. Поведінка за столом. Створення сюжету „Чаювання у Мотрійки”).

6.    Продукти харчування.

7.    (Називання. Групування продуктів за ознаками та функціональним призначенням : Що покласти в компот? В борщ?)

ІV квартал:

1.    Літо. (Погодні зміни. Літній відпочинок. Правила безпеки на відпочинку)

2.    Комахи. (Називання: метелик, жук, мураха, муха, комар. Ознаки)

3.    Гриби. (Будова. Отруйні та їстівні гриби: різниця в ознаках)

4.    Моє місто. (Екскурсії в парк. Спостереження за вулицею, дорогою).

 

Тематичні художні твори повинні відповідати віковим та психофізіологічним особливостям дітей. Вибір творів, що відповідають темі, здійснює педагог.

 

 

ІІІ цикл

 

На основі розширення уявлень дітей про навколишній світ збільшувати словниковий запас, який використовується ними в процесі спілкування.

3-й цикл навчання передбачає вчити дітей звертатися до дорослих з питанням, проханням, використовуючи при цьому просту фразу: вітатися, прощатися, дякувати, розповісти про побачене і почуте, спираючись на свій досвід та словниковий запас. Користуватися в мові словником узагальнюючих понять: «одяг», «взуття», «овочі», «фрукти», «посуд», «меблі»; слухати і сприймати текст, що розповідається, емоційно правильно реагувати на його зміст. Заучувати з дітьми вірші напам'ять шляхом хорового й індивідуального повторювання за дорослими.

Під час індивідуальних занять з дітьми працювати над розвитком артикуляційного апарату, подиху, голосу, дрібної моторики, чистотою вимови.

Задачі:

1.      Формувати вміння спілкуватися за допомогою простих речень.

2.      Формувати діалогічне мовлення.

3.      Визначати сюжетний зміст малюнка, відповідати простим реченням на запитання.

4.      Формувати позитивну мотивацію, використання накопичених знань під час дитячих ранків, комплексних занять.

5.      Починати заняття з логомоторної розминки і просторово-часової координації.

 

Орієнтовний перелік тем:

I  квартал:

1.      Пори року. Осінь. ( Прикмети. Праця людей восени. Збір урожаю)

2.      Фрукти. Овочі. (Групування за ознаками, функціональним призначенням: компот, сік, борщ, суп, тощо)

3.      Одяг. (Групування за сезонними ознаками. Частини одягу: комірець, кишеня, рукав. Види застібок)

4.      Взуття.(Групування за сезонними ознаками. Частини взуття: підошва, каблук. Види застібок)

5.      Тварини. (Групування за ознаками. Середовище мешкання: нора, дупло, барліг, хлів)

II  квартал:

1.      Пори року. Зима. (Природні явища зими. Зимові розваги)

2.      Зимові свята. (День Св. Миколая, Новий рік, Різдво, свято Водохрещі)

3.      Іграшки. (Групування за ознаками, функціональним призначенням. Створення ігрових сюжетів з іграшками)

4.      Уявлення про себе та родину.(Частини тіла та обличчя. Називання свого віку, імені, прізвища та імен членів родини. Сюжетна гра „Сім'я”)

5.      Професії та робочі інструменти.(Ознайомлення з професіями: лікар, вчитель, водій, кухар, будівельник, тощо. Називання відповідних дій представників професій: вчитель вчить, будівельник будує, лікар лікує. Називання робочих інструментів та їх призначення. Створення сюжету „Поліклініка”)

6.      Меблі. (Групування предметів меблів за призначенням. Різновиди меблів: кухонний стіл – письмовий стіл. Догляд за меблями. Екскурсія до меблевого магазину)

III квартал:

1.      Пори року. Весна. (Погодні та природні зміни. Праця людей весною. Весняні свята – 8 Березня, Великдень).

2.      Рослини. (Квіти. Дерева. Будова квітки. Відмінні ознаки квітів)

3.      Птахи.(Ознаки. Різновиди. Середовище мешкання: дикі та свійські)

4.      Транспорт.(Види: пасажирський, вантажний. Групування за ознаками. Частини машини. Правила поведінки в транспорті. Створення сюжету „Поїздка в автобусі”).

5.      Посуд.(Групування за функціональним призначенням. Чайний посуд. Ознаки: матеріал, з якого виготовлений посуд. Догляд за посудом Поведінка за столом. Сюжетна гра „У ляльки день народження”)

6.      Продукти харчування.(Уявлення про хлібобулочні, молочні, м'ясні та кондитерські вироби. Екскурсія до продуктового магазину)

ІV квартал:

1.        Пори року. Літо. (Погодні зміни. Літній відпочинок. Правила поведінки на відпочинку).

2.        Комахи. (Ознайомлення з різновидами, називання їх ознак).

3.        Гриби. (Будова. Ознайомлення з різновидами. Отруйні: мухомор, бліда поганка. Їстівні гриби: на вибір педагога)

4.        Моє місто. (Називання своєї адреси. Екскурсія по місту. Правила поведінки на вулиці. Правила дорожнього руху)

Тематичні художні твори відповідають віковим та психофізіологічним особливостям дітей.

Вибір творів, що відповідають темі, здійснює педагог.

 

 

IV цикл

 

Задачі: Розвивати у дітей пізнавальний інтерес до навколишнього середовища. Розвивати вміння класифікувати предмети за призначенням, використовувати в мові словник узагальнених слів, розширювати активний словник за всіма темами.

Розвивати вміння описувати предметний і сюжетний малюнки. Продовжувати розвивати у дітей навички спілкування. Вчити користуватися в процесі спілкування всім словниковим запасом і мовними навичками.

 

Орієнтовний перелік тем

I  квартал:

1.      Пори року – осінь. (Розрізнення і називання пір року, осінніх місяців, спостереження і характеристика різних станів погоди. Праця людей восени. Складання короткої розповіді за малюнком).

2.      Овочі. Фрукти.(Узагальнення за ознаками, використання узагальнених слів. Складання короткого опису)

3.      Одяг.(Узагальнення за сезонними ознаками. Використання узагальнених слів. Частини одягу: манжет, ремінь. Складання за малюнком короткого опису предметів одягу. Види застібок)

4.      Взуття. (Узагальнення за сезонними ознаками. Використання узагальнених слів. Розрізнення протилежних дій: одягнути, взути - роздягнути, роззути. Догляд за взуттям. Різні види застібок)

 5. Тварини. (Дикі, свійські. Місця помешкання. Користь свійських тварин. Дитинчата тварин. Дбайливе ставлення до тварин)

II  квартал:

1.      Пори року - зима. (Відмінні ознаки, природні явища. Зимові місяці. Зимові розваги. Ознайомлення з зимовими видами спорту).

2.      Зимові свята.(День Св. Миколая, Новий рік, Різдво, свято Водохрещі)

3.      Іграшки.(Групування за ознаками. Називання функціонального призначення. Складання опису іграшки за інструкцією. Використання слів „іграшковий”, „дійсний”. Встановлення стосунків між іграшками – створення сюжетної гри).

4.      Уявлення про себе та родину. (Частини тіла і обличчя. Склад родини. Кількість членів родини, їхні професії. Називання віку, статі, імені, прізвища: свого та родичів. Складання короткого опису „Моя родина”)

5.      Професії та робочі інструменти. (Початкова профпідготовка. Уявлення про професії прибиральниці, двірника, швачки, посудомийниці, теслі, прачки. Використання цими працівниками робочих інструментів.)

6.      Меблі. (Прихожа, вітальня. З якого матеріалу виготовлені. Догляд за меблями. Складання розповіді „Мій дім”)

III  квартал:

1.      Пори року. Весна.(Зміни погоди, в рослинному та тваринному світі. Весняні місяці. Праця людей весною. Весняні свята – 8 Березня, Великдень)

2.      Рослини (Будова дерева: корінь, стовбур, гілки, листя. Відмінні ознаки дерев. Кущі. Квіти. Догляд за рослинами).

3.      Птахи (Птахи зимуючі і птахи перелітні. Місця помешкання. Свійські та дикі птахи. Користь свійських птахів. Птахи та їх пташенята. Дбайливе відношення до птахів).

4.      Транспорт (Основні види транспорту: наземний, повітряний, водний. Функціональне призначення. Правила поведінки на транспорті. Професії, пов'язані з транспортом).

5.      Посуд.(Узагальнення за функціональним призначенням: чайний, столовий посуд. Сервірування столу. Правила поведінки за столом. Догляд за посудом)

6.      Продукти харчування.(Хлібобулочні вироби, м'ясні, молочні, кондитерські вироби. Уявлення про процес виготовлення окремих продуктів. Уявлення про професії, пов'язані з продуктами харчування: продавець, кухар, кондитер, тощо)

ІV квартал:

1.        Пори року. Літо(Літні місяці. Погодні та природні зміни. Літній відпочинок. Правила безпеки на відпочинку)

2.        Комахи. (Метелики. Будова, ознайомлення з життєвим циклом: гусінь, лялечка, метелик)

3.        Гриби. (Різновиди – на вибір педагога. Їстівні та отруйні гриби. Розрізнення за зовнішніми ознаками)

4.        Моє місто.(Уявлення про місто, вулицю. Називання повної адреси. Правила дорожнього руху, правила поведінки на вулиці)

 

Тематичні художні твори повинні відповідати віковим та психофізіологічним особливостям дітей. Вибір творів, що відповідають темі, здійснює педагог.

 

 

 

Варіативне доповнення до програми з ознайомлення

з навколишнім і розвитку мовлення для дітей,

які навчаються в реабілітаційному центрі

 

Формування передумов навчання грамоті і підготовки руки до письма

Розумовий розвиток дитини і формування, розвиток пізнавальної функції мови невід'ємні.

При вивченні програмних тем з ознайомлення з навколишнім, розвитку мови, при підготовці до оволодіння навичками читання і письма суттєва сторона мови дітей повинна бути зв'язана з їх пізнавальною діяльністю.

Нові інтереси, що з'явилися, запити, бажання дитини варто спрямовувати на оволодіння основ грамоти шляхом доступних занять, що чергуються з ігровою і практичною діяльністю.

Звуки і букви засвоюються дітьми не за абеткою, а в порядку виникнення труднощів, що з’являються при виділенні їх зі слова, вимови та зображенні на письмі.

При формуванні передумов навчання грамоти і письма варто враховувати, що рівень розвитку мови, ознайомлення з навколишнім середовищем у дітей пов'язаний зі ступенем розвитку руху пальців рук. Під час удосконалення функцій руки у зв'язану з нею півкулю надходить усе більше керівних імпульсів та відбувається її інтенсивний розвиток.

При формуванні передумов навчання грамоти і письма в роботі з дитиною повинні бути одночасно задіяні слуховий, зоровий, тактильний аналізатори, кожне заняття варто починати з логомоторної і просторово-часової координації.

Виходячи з цього, можна визначити навчальні, корекційно - розвивальні і виховні цілі.

Навчальні цілі:

Опанувати первинними навичками читання, механічно опанувати графічною мовою. Сформувати уміння відрізняти одну букву від іншої, називати їх, друкувати на сипучому матеріалі і за опорними крапками у зошиті; уміння з'єднувати букви в склади і розкладати склади на букви, уміння з'єднувати склади в найпростіші слова.

Корекційно - розвивальні цілі:

Розвивати всі сенсорні аналізатори, розумові здібності учнів, дрібну моторику, координацію рухів, просторово-часову координацію, порівнювати мовні факти, аналізувати їх.

Виховні цілі:

Формувати у дітей морально-етичні навички поведінки, почуття любові до родини, Батьківщини, природи, поваги до українських звичаїв, традицій. Формувати емоційно-позитивне відношення дітей до запропонованої діяльності.

 

 

І цикл

 

1.   Підготовка до оволодіння навичками читання:

-           Вивчення голосних А, О, У і приголосних М, З, Х, Ш, Л, Н, П, Р через тактильні відчуття, слухо-зорові образи.

-           Співвіднесення звуку і його символу - букви.

-           Співвіднесення тактильного образу букви із зоровим і акустичним.

-           Виділення на слух першого звуку зі складу.

-           Механічне злиття голосного і приголосного звуків і співвіднесення їх з буквами.

-           Поєднання букв у склади.

-           Розкладання складів на букви.

 2.  Підготовка руки до письма:

-           Пальчикові ігри.

-           Малювання (водою на склі, манці, у повітрі), малювання в книжках-розмальовках.

-           Удавлення кнопок, пластиліну, вправи із прищіпками.

-           Малювання по лекалу, штрихування з дотриманням контуру.

-           Проведення прямої, хвилястої ліній на сипучому матеріалі, на папері за опорними крапками.

-           Друкування А, О, У на сипучому матеріалі.

 

 

ІІ цикл

 

Формування передумов навчання грамоти та письму вимагає сформованості навичок співвіднесення слова та предмета (предметна картинка, іграшка, реальний предмет).

Порядок вивчення звуків та букв диктується даними фонетики, з урахуванням специфічних особливостей пізнавальної діяльності та психофізичних особливостей дитини. Робота починається з формування артикуляційного укладу та проспівування голосних звуків, виділення їх на початку слова.

Знайомство з графічним зображенням букви починається з поетапного формування навички (повітря, сипучі матеріали, друкування по олівцю, за крапками).

Формування графічного образу букви відбувається при одночасній роботі зорового, слухового, тактильно-рухового аналізаторів.

 

1.      Підготовка до оволодіння навичками читання:

-           Повторення вивчених звуків - букв (А, П, Р, О, У, М, 3, Х, Ш, Л, Н).

-           Механічне злиття звуку з заданими, співвіднесення їх з буквами.

-           Складання букв на слух.

-           Вивчення голосних Е, И, І, Ї, Я, Є, Ю приголосних Б, В, Г, К, С, Т, Д, Ж, Ч, Ц, Щ, ь через тактильні відчуття, слухо-зорові образи.

-           Співвіднесення тактильного образу букви із зоровим і акустичним.

-           Виділення на слух першого та останнього звуку зі складу, слова.

-           З'єднання вивчених букв у відкриті і закриті склади.

-           Розкладання складів на букви.

-           З'єднання складів у найпростіші слова (індивідуально).

-           Поняття про голосні та приголосні звуки.

-           Практичне ознайомленням з поняттями „слово”, „словосполучення”, „речення”.

2.  Підготовка руки до письма:

-         Пальчикові ігри.

-         Малювання (водою на склі, на сипучому матеріалі, у повітрі).

-         Обведення контурів предметів, штрихування.

-         Малювання бордюрів.

-         Друкування на сипучому матеріалі.

-         Формування навичок орієнтування у зошиті, на робочому рядку.

-         Друкування за опорними крапками олівцем у зошиті в клітину.